Fisher Investments Europe publiceert nieuwe infographic over de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Press Release (ePRNews.com) - CENTRAL LONDON, England - Oct 31, 2016 - Fisher Investments Europe heeft een nieuwe infographic gepubliceerd die aantoont welk effect presidentsverkiezingen in de VS hebben op het marktrendement. De infographic geeft het gemiddelde rendement van de S&P 500 weer in elk jaar sinds 1929 waarin er een nieuwe Amerikaanse president werd gekozen.

De huidige presidentskandidaten mogen dan wel beweren dat het allemaal kommer en kwel is, maar hier is een historisch feit waar beleggers troost in kunnen vinden: het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt is in verkiezingsjaren doorgaans positief – in gemiddeld 82% van de gevallen.

Dit patroon ontstaat doordat Amerikaanse presidenten bij de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres, die halverwege de vierjarige ambtstermijn van de president plaatsvinden, doorgaans relatief gezien een deel van hun macht verliezen, waardoor de bereidheid om risico’s te nemen bij het indienen van wetsontwerpen in de tweede helft van hun ambtstermijn meestal veel lager is. Amerikaanse presidenten weten dat en proberen belangrijke nieuwe wetgeving dan ook in de eerste helft van hun ambtstermijn door te voeren, wanneer hun macht waarschijnlijk groter is. Over het algemeen houden de aandelenmarkten niet van breed opgezette, invloedrijke wetgeving, aangezien die onzekerheid voor beleggers creëert. Nieuwe wetgeving leidt meestal tot een herverdeling van geld, eigendomsrechten of wijzigingen in de regelgeving. Onderzoek toont aan dat de mate waarin mensen een hekel hebben aan verlies veel groter is dan de mate waarin ze winst waarderen, dus wanneer de kans op nieuwe wetgeving groter is, neemt de algemene risicoaversie toe, waardoor opbrengsten dalen.

Welke partij de strijd om het Witte Huis wint, heeft ook gevolgen voor het marktrendement. Als een Democraat tot president wordt verkozen, is het gemiddelde rendement van de S&P 500 doorgaans lager in het verkiezingsjaar en hoger in het jaar van de inauguratie, respectievelijk 7,4% en 16,2%. Als een Republikein de verkiezingen wint, schiet het gemiddelde rendement van de S&P 500 dankzij de pro-bedrijfsleven-retoriek aanvankelijk omhoog tot 15,5%, maar brokkelt het daaropvolgende jaar af tot 0,7%. Dit jaar hebben we echter uitzonderlijke verkiezingen met een outsider als Republikeins kandidaat tegenover een bekende Democraat, waardoor de trend hier misschien niet opgaat – een factor waar Fisher Investments rekening mee blijft houden in de aanloop naar de verkiezingsdag.

De volledige infographic vindt u op: https://www.fisherinvestments.com/nl/marktinzichten/verki…

Beleggen in aandelen brengt risico’s met zich mee. Er kan niet worden gegarandeerd dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De hierboven weergegeven cijfers zijn gebaseerd op US dollars. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren door internationale valutaschommelingen. Marktcommentaar geeft de algemene visie van Fisher Investments Europe weer en kan niet worden opgevat als persoonlijk beleggingsadvies. Er kan geen garantie worden gegeven dat we deze visie blijven aanhouden omdat die kan veranderen op basis van nieuwe informatie, analyses of overwegingen. Daarnaast kunnen er geen garanties worden gegeven over de juistheid van voorspellingen op basis hiervan.

Over Fisher Investments

Fisher Investments Europe is opgericht in 2000 en is een 100% dochter van Fisher Investments, dat wereldwijd vermogensbeheerdiensten biedt aan vermogende individuen en families in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Voor idividuen en cliënten in Europa besteedt Fisher Investments Europe het dagelijkse portfoliobeheer uit aan Fisher Investments. Opgericht in 1979 door Ken Fisher,Fisher Investments is een onafhankelijke vermogensbeheerder en heeft een beheerd vermogen van meer dan 63 miljard euro (per 30/09/2016). Fisher Investments en zijn filialen bedienen meer dan 150 grote instellingen en meer dan 30.000 vermogende particulieren.

Source : Fisher Investments Europe
SHARE :  
Business Info :
Fisher Investments

CATEGORIES : Finance Investments

Login

Or using ePRNews Account

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login

DISCLAIMER

If you have any concerns regarding this press release, please contact the Author / Media Contact / Business of this press release. ePRNews is not resposible for the accuracy of the news posted and do not endorse, support any product/ services/ business mentioned and hereby disclaims any content contained in this press release.