Fisher Investments tar plats på FT 300-listan för tredje året i rad

Press Release (ePRNews.com) - LONDON - Jul 22, 2016 - Fisher Investments Europe har glädjen att meddela att dess moderbolag, Fisher Investments, för tredje året i rad har placerats på FT 300-listan över registrerade finansiella rådgivare (RIA). Listan uppmärksammar de främsta oberoende RIA-företagen i hela USA.

Detta är den tredje årliga FT 300-listan, självständigt sammanställd av The Financial Times Ltd. (“FT”) i samarbete med Ignites Research, ett dotterbolag till FT, som tillhandahåller omvärldsbevakning för portföljförvaltningsbranschen. FT satte samman FT 300-listan för att ge läsarna en översikt över de främsta rådgivarna i USA – “Vi försökte ge en bild, av de ledande finansiella rådgivarna, som skulle vara god nog åt Financial Times bildade och insiktsfulla läsekrets.”

Fler än 1 500 förhandsgranskade RIA-företag blev inbjudna att fylla i en omfattande ansökan. FT  kompletterade uppgifterna från ansökningarna med självständiga efterforskningar och information från lagstadgade deklarationer. Bedömningskriterierna var inriktade på att skapa ett kvantifierbart och objektivt sätt att sammanställa en lista över “etablerade företag med djupgående institutionell expertis” och innefattade totalt förvaltat kapital, det förvaltade kapitalets tillväxttakt (som ett mått på prestation), kapitalbehållning, förmågan att skapa nya affärer, antalet verksamhetsår, historisk följsamhet, branschcertifiering av personal samt tillgänglighet på nätet (för att åskådliggöra transparensåtagandet).

300 av de granskade företagen valdes ut för själva listan. Listan är inte rangordnad, utan presenteras som en “elitgrupp” med 300 RIA-företag i USA, organiserade efter delstat. Det genomsnittliga FT 300-företaget har varit verksamt i 22 år och förvaltar tillgångar på 2,6 miljarder dollar.

Damian Ornani, VD för Fisher Investments, kommenterade: “Vi känner oss hedrade och glada över att vårt företag tre år i rad har uppmärksammats av Financial Times. Det är ett privilegium att få ett erkännande av en av världens främsta organisationer för affärsnyheter.”

Besök Financial Times webbplats för att läsa den fullständiga FT 300-listan för 2016:http://www.ft.com/intl/cms/s/2/37bd6974-31b9-11e6-ad39-3f…

Om Fisher Investments Europe:

Fisher Investments Europe grundades år 2000, som ett helägt dotterbolag till Fisher Investments, och marknadsför Fisher Investments många tjänster inom förmögenhetsförvaltning till privatpersoner och familjer i Storbritannien och tillhandahåller förmögenhetsförvaltningstjänster till privatpersoner och familjer på det europeiska fastlandet.  För privatpersoner och kunder på det europeiska fastlandet, delegerar Fisher Investments Europe den dagliga portföljförvaltningen till Fisher Investments. Fisher Investments grundades 1979 av Ken Fisher och är en oberoende investeringsrådgivare som endast får betalt av kunden, med 65 miljarder dollar under förvaltning (31 mars 2016). Kunderna hos Fisher Investments och dess dotterbolag omfattar fler än 150 större institutioner och fler än 33 000 förmögna privatpersoner. Besök sidan för ditt land, för ytterligare upplysningar: Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien.

Om FT 300-listan:

FT 300-listan är en oberoende lista som sätts samman av FT utifrån uppgifter insamlade från RIA-företag, lagstadgade deklarationer och egna efterforskningar. Listan avspeglar respektive företags prestationer inom sex områden, inklusive förvaltat kapital, kapitaltillväxt, historisk följsamhet, antal verksamma år, personalens meriter samt tillgänglighet på nätet. Vare sig RIA-företagen eller deras anställda betalar någon avgift till FT för att få ingå i FT 300.

Investeringar i värdepapper innebär en risk att helt eller delvis förlora kapital. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Source : Fisher Investments Europe
SHARE :  
Business Info :
Fisher Investments

You may also like this  

Login

Or using ePRNews Account

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Or Signup using Email

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login

DISCLAIMER

If you have any concerns regarding this press release, please contact the Author / Media Contact / Business of this press release. ePRNews is not resposible for the accuracy of the news posted and do not endorse, support any product/ services/ business mentioned and hereby disclaims any content contained in this press release.