Marly-Ann Spronken trots op Wellness Kliniek primeur

Mar 03, 2017 Mark

Press Release (ePRNews.com) - Mar 03, 2017 - De EN15224 legt een duidelijke relatie tussen het kwaliteitssysteem en de betekenis ervan voor de klant of patiënt. De EN15224 wordt gedragen door alle Europese lidstaten. In tegenstelling tot de meeste andere normen die al te vaak afhangen van de continuïteit van die ene organisatie die zijn norm (zelf) ontwikkeld heeft. Daarnaast kent EN15224 een technisch Europees comité die gaat over de actualiteit en continue toepasbaarheid van de norm. Hierdoor blijft de norm aansluiten op internationale en nationale wet- en regelgeving en ontwikkelingen die relevant zijn voor de sector.

Wellness Kliniek, een kliniek voor plastische chirurgie in België, met 50 medewerkers, werd ISO EN15224 gecertificeerd.

Hiermee heeft België een primeur op Europees niveau. De verwachting is dat Nederland en Duitsland snel zullen volgen. De privé sector trekt het voortouw. De openbare instellingen doen het wat langzamer. Wat zeker is, is dat de nieuwe Europese norm voor kwaliteit in de zorg de basis is voor het zichtbaar maken van de kwaliteit van een zorgorganisatie. Dit laatste is niet alleen belangrijk voor de interne sturing, maar tevens voor het geven van de nodige transparantie aan de klant en aan de financier.

—————————————————————————————————————–

Wellness Kliniek Genk heeft als eerste privé kliniek het belangrijke Europese NEN-EN 15224 certificaat voor kwaliteitsmanagement in de sector esthetische plastische chirurgie ontvangen.

De Wellness Kliniek is daarmee de eerste privé kliniek die er in slaagde haar kwaliteits en klachten managementsysteem volgens de nieuwste internationale kwaliteitsnorm te laten auditen en certificeren. Bovendien heeft de Wellness Kliniek het reeds bekende ISO 9001 kwaliteitscertificaat, als onderdeel van de nieuwe norm, ook weer ontvangen.

De audit voor de NEN-EN 15224 certificering werd verricht door het onafhankelijke instituut AIB-VINCOTTE INTERNATIONAL NV. De auditoren oordeelden positief over de manier waarop doelstellingen, procedures, werkwijzen en klachten behandeling bij Wellness Kliniek Genk zijn beschreven en waren lovend over hoe deze worden gedragen door de medewerkers van de zorginstelling.

Afgevaardigd bestuurder en CEO Marly-Ann Spronken ;  “Kwaliteit van zorg primeert bij de Wellness Kliniek. Wij hebben al 20 jaar een formeel kwaliteitsmanagementsysteem en zijn sinds 1999 ISO 9001 gecertificeerd. Dit was ook toen een primeur in de plastische chirurgie sector. Natuurlijk waren onze medewerkers nu ook weer gedreven om het nieuwe, aanvullende, certificaat te behalen. Het leveren van optimale zorg en het tevreden stellen van patiënten is voor ons een roeping. Om structuur en transparantie aan die roeping te geven is hantering van een goed gestructureerd kwaliteitsmanagementsysteem cruciaal. De certificering EN 15224 is de verdienste van ons hele team. Het geeft mij, als CEO, het vertrouwen dat we goed bezig zijn.”

—————————————————————————————————————–

De verschillen met andere kwaliteitslabels, zoals NIAZ en de HKZ-normen

ISO EN15224 – International Standard Organisation – is een Internationale normering. Zorg wordt steeds internationaler, waardoor het logisch is om te certificeren aan de hand van een internationale goedgekeurde norm. Hierdoor begrijpen ook buitenlanders waar het kwaliteitssysteem op gebaseerd is. Dit bevordert het vertrouwen in de kwaliteit van zorg. Daarbij wordt deze Europese norm ook op Europees niveau bekrachtigd. Dit maakt de norm duurzaam, geloofwaardig en niet afhankelijk van het al dan niet voortbestaan van één enkele organisatie.

—————————————————————————————————————–

Certificaten NEN-EN 15224 in Nederland

Certificerende instellingen die door de Raad van Accreditatie in Nederland geaccrediteerd zijn voor NEN-EN 15224 vindt u op de website nen.nl. Momenteel zijn dit Dekra Certification, DNV GL, Keurmerkinstituut, KIWA, Lloyd’s Register Nederland en TüV Nederland. Een aantal andere certificerende instellingen hebben accreditatie aangevraagd bij de Raad van Accreditatie (RvA) en  hebben een verklaring ondertekend, dat zij zich houden aan de spelregels bij het uitvoeren van audits zoals die zijn vastgelegd in NTA 8224. Zij mogen het beeldmerk voor NEN-EN 15224 op de certificaten die ze afgeven voeren, zodra accreditatie aan hen wordt toegekend.

Source : Wellness Kliniek Follow on Google News
Business Info :
Wellness Kliniek
India
CATEGORIES : Medical Science
SHARE :  

Login

Or using ePRNews Account

Don't have an account ? Sign Up

Register New Account

Already have an account ? Login

Reset Password

Already have an account ? Login

DISCLAIMER

If you have any concerns regarding this press release, please contact the Author / Media Contact / Business of this press release. ePRNews is not resposible for the accuracy of the news posted and do not endorse, support any product/ services/ business mentioned and hereby disclaims any content contained in this press release.